Webshopvoorwaarden, Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Webshopvoorwaarden

Dit zijn een paar belangrijke algemene voorwaarden, die er uitgelicht zijn. Voor alle voorwaarden verwijzen wij naar de Algemene voorwaarden.

Betaling

Als je in de webshop een workshop of een product in je winkelmandje doet, kan je direct met iDeal betalen.

Afmelden

Mocht je onverhoopt toch niet naar de workshop kunnen komen, laat mij dit dan uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de workshop per mail of app weten.

Heb je je moeten afmelden en had je al vooruit betaald? Dan krijg je een Creatief in ’t Veld Kadobon ter waarde van de door jou geboekte workshop, zodat je op een latere datum als nog de workshop kunt doen. Je kunt de workshop ook upgraden naar een duurdere workshop door het verschil in prijs bij te betalen. Er wordt geen geld terug gegeven.

Mocht de workshop niet door kunnen gaan, dan laten wij dat zo snel mogelijk weten. Je hoort dan ook op welke datum de workshop kan worden ingehaald.
Kan je dan niet en had je al vooruit betaald? Dan krijg je een Creatief in ’t Veld Kadobon ter waarde van de door jou geboekte workshop, zodat je op een latere datum als nog de workshop kunt doen.
Hiervoor gelden dezelfde regels als hierboven vermeld staat.

De kadobon is een jaar lang na afgifte te gebruiken. Je kunt er een workshop voor boeken of om Dot Art Gifts, Kadotjes ©, te kopen in de webshop. In beide gevallen geldt, dat er geen geld wordt teruggegeven.

Kan je de kadobon pas na een jaar gebruiken? Neem dan contact op.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Creatief in ’t Veld en op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de verkopende partij, te weten Creatief in ’t Veld, en de kopende partij / deelnemer aan een workshop, dagtraining of cursus, tenzij van deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

Creatief in ’t Veld is gevestigd in Schoonhoven. Kamer van Koophandelnummer: 80094899, BTW-nummer: NL003393516B43, E-mailadres: info@creatiefintveld.nl, Bankrekeningnummer NL 37 KNAB 0501 9092 49 ten name van Creatief in ’t Veld te Schoonhoven.

Artikel 2 – Aangeboden artikelen

Getracht wordt de producten zo goed mogelijk weer te geven en omschrijven. De ondergronden van de KaDotjes worden op gevoel/intuïtief en met de hand bewerkt en zullen daardoor nooit perfect zijn, niet qua symmetrie, grootte van dots, etc.

Mocht er een order in opdracht gemaakt worden, dan zal er met de koper een verwachte levertijd afgesproken worden. Aangezien het om een creatief en handmatig proces gaat en alle producten door de eigenaresse in haar vrije tijd gemaakt worden, is deze levertijd niet bindend. Het is immers geen massaproductie. Natuurlijk wordt er altijd naar gestreefd om de afgegeven levertijd te respecteren.

Artikel 2.1 – Workshop-, dagtraining- en cursusvoorwaarden

 • Inschrijven voor een workshop, dagtraining of cursus kan via de website https:/creatiefintveld.nl of per mail: info@creatiefintveld.nl.
 • Je bent definitief ingeschreven voor een workshop, dagtraining of cursus als het verschuldigde totaalbedrag ontvangen is op bovengenoemde bankrekening van Creatief in ’t Veld. Bij inschrijving dient het factuurnummer vermeld te worden, dat in de bevestigingsmail aangegeven staat.
 • Voor alle workshops en dagtrainingen geldt dat het verschuldigde lesgeld minimaal 3 dagen voor aanvang van de workshop of dagtraining ontvangen dient te zijn. In geval van een cursus dient het verschuldigde lesgeld minimaal 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangen te zijn.
 • Bij handmatige geldoverboekingen dient er als omschrijving vermeld te worden: de naam en datum van de workshop, dagtraining of cursus en jouw voornaam. Voorbeeld: Basisworkshop, 24-06, Maria.
 • Alle bovenstaande voorwaarden zijn van kracht, tenzij anders is afgesproken.

Annulerings- / afmeldingsvoorwaarden & kadobonvoorwaarden

 • Afmelden dient minimaal 24 uur voor aanvang van de workshop, dagtraining en cursus per mail, app of telefoon te geschieden.
 • Als er vooruitbetaald is, wordt er een kadobon van Creatief in ’t Veld ter beschikking gesteld ter waarde van de geboekte workshop, dagtraining en cursus. Deze kan gebruikt worden om op een latere datum een workshop, dagtraining en cursus te doen bij Creatief in ’t Veld. Upgraden naar een duurdere workshop, dagtraining en cursus is mogelijk met bijbetaling van het prijsverschil. Deze bijbetaling dient in geval van een workshop of dagtraining minimaal 3 dagen vooraf en in geval van een cursus minimaal 2 weken vooraf te worden overgemaakt naar de bankrekening NL 37 KNAB 0501 9092 49 t.n.v. Creatief in ’t Veld onder vermelding van Upgrading, naam van de geboekte workshop, dagtraining of cursus, datum van de geboekte workshop, dagtraining of cursus en jouw voornaam. De kadobon kan ook gebruikt worden om dot painting gifts, Kadotjes ©, te bestellen. Er wordt in geen geval geld teruggegeven. De kadobon is geldig tot één jaar na afgifte.
 • Als de workshop niet door kan gaan (door onvoorziene omstandigheden, zoals maatregelen rondom corona, of door persoonlijke redenen van Sigrid in ’t Veld), dan wordt er contact opgenomen over wanneer de workshop, dagtraining of cursus op een latere datum ingehaald kan worden. Als dit niet kan en er al vooruitbetaald is, wordt er een kadobon van Creatief in ’t Veld ter beschikking gesteld. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als vermeld onder het bovenstaande punt.
 • Enkel originele kadobonnen van Creatief in ’t Veld, voorzien van de handtekening van en in het handschrift van S. in ’t Veld zijn geldig.

Aansprakelijkheid

Sigrid in ’t Veld van Creatief in ’t Veld stelt zich niet aansprakelijk voor:

 • blessures, schade, diefstal of verlies van goederen tijdens de workshops, dagtrainingen en cursussen. 
 • blessures of schade ontstaan door oneigenlijk gebruik van de webshopproducten.

Door deelname aan de workshops, dagtrainingen en cursussen of het aanschaffen van (een) webshopproduct(en) wordt er akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

Overige voorwaarden

 • Alle door Creatief in ‘t Veld gepubliceerde prijzen, data, locaties en omschrijvingen zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Indien overmacht daartoe aanleiding geeft, kunnen data en prijzen door Sigrid in ’t Veld van Creatief in ‘t Veld worden aangepast. Indien u ingeschreven bent, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.
 • Sigrid in ’t Veld probeert de activiteiten zo goed en zoveel mogelijk naar de wens van de cursisten te organiseren.
 • Sigrid in ’t Veld van Creatief in ‘t Veld maakt regelmatig foto’s (en eventueel korte filmpjes) van workshops, dagtrainingen en cursussen. Deze foto’s en filmpjes kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van Creatief in ’t Veld. Bij aanvaarding van de algemene voorwaarden is ook publicatie van deze foto’s en filmpjes opgenomen.

Artikel 3 – Prijzen

Zolang de KOR-regeling van 2020 van toepassing is voor Creatief in ’t Veld bevatten de in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen geen BTW. Zodra de KOR-regeling voor Creatief in ’t Veld komt te vervallen, zullen de hier genoemde prijzen inclusief BTW zijn. Verzendkosten worden separaat vermeld. Creatief in ‘t Veld behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen. Tussen het tijdstip van de bestelling van het aangeboden op de website en de levering van het product of de dienst worden de prijzen niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de btw-tarieven.

Artikel 4 – Verzendadres

Nadat tot aankoop is overgegaan, zullen de artikelen worden verzonden naar het door de koper opgegeven verzendadres. De koper is verantwoordelijk voor het juist en volledig opgeven van het verzendadres. Bij onjuist opgegeven of onvolledige adresgegevens van de koper is Creatief in ‘t Veld niet aansprakelijk voor een onjuiste verzending. Eventuele extra aanleveringskosten, die ontstaan door het opgeven van een onjuist of onvolledig afleveradres komen voor rekening van de koper.

Artikel 5 – Levering

Er wordt tot levering overgegaan als de koper het volledig verschuldigde bedrag heeft overgemaakt op de bankrekening van Creatief in ‘t Veld (NL 37 KNAB 0501 9092 49).

Mocht er een order op aanvraag gemaakt worden, dan zal er met de koper een verwachte levertijd afgesproken worden.

Artikel 6 – Betaling

Artikel 6.1 – Betaling bij aankoop via de webshop:

Wanneer de koper de artikelen in de winkelwagen definitief wil bestellen, dient er direct te worden betaald via één van de aangegeven betalingsmethodes. Na ontvangst van de volledige betaling zal de bestelling in de regel binnen 4 werkdagen worden verzonden. Deze levertijd geldt enkel voor kant & klare producten. Mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn om deze levertijd te hanteren, dan nemen wij z.s.m. contact op met de koper. Voor producten die niet kant & klaar zijn, zullen wij per mail de verwachte levertijd mededelen.

Artikel 6.2 – Betaling na insturen van aanmeldformulier voor een workshop, dagtraining of cursus:

Na inschrijving voor een workshop of dagtraining via het aanmeldformulier of iedere andere wijze anders dan via de webshop dient het volledige bedrag uiterlijk 3 dagen vóór aanvang van de workshop of dagtraining overgemaakt te worden op de bankrekening van Creatief in ‘t Veld (NL 37 KNAB 0501 9092 49), tenzij anders is overeengekomen.

Na inschrijving voor een cursus via het aanmeldformulier of iedere andere wijze anders dan via de webshop dient het volledige bedrag uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de cursus overgemaakt te worden op de bankrekening van Creatief in ‘t Veld (NL 37 KNAB 0501 9092 49), tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Factuur
De koper ontvangt na afronding van zijn bestelling per omgaande een bevestiging van zijn bestelling per e-mail. De factuur wordt eveneens per email verzonden.

Artikel 8 – Verzending
Binnen Nederland en België worden de bestelde producten met PostNL verzonden. Creatief in ’t Veld is NIET verantwoordelijk voor beschadigde of niet geleverde artikelen en is eveneens NIET verantwoordelijk voor de werkzaamheden en verwerkingsduur van PostNL. PostNL is dan ook eindverantwoordelijke voor wat er met uw pakket gebeurd, zodra Creatief in ’t Veld uw pakket aan hen heeft overgedragen.

Artikel 9 – Klantbeoordeling
Nadat uw bestelling verzonden is of na afloop van de workshop, dagtraining of cursus, kan de koper een e-mail ontvangen waarin gevraagd wordt een beoordeling te geven over de geleverde producten of diensten. Beoordelingen worden gebruikt om verbeterpunten door te kunnen voeren en om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn.

Artikel 10 – Niet tevreden?

Artikel 10.1 – Klachtmelding

In geval van klachten vragen wij de koper zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Creatief in ’t Veld. Gestreefd wordt om in goed overleg tot een goede oplossing/afhandeling te komen.

Artikel 10.2 – Retour zenden
De koper heeft het recht om de bestelde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst, te retourneren zonder opgave van reden. Dit is wettelijk geregeld. Dit geldt niet als het speciale, op de klant afgestemde producten betreft, zoals bijv. een product waar een naam op is vermeld in opdracht van de koper, een persoonlijke Dot Painting voor aan de wand of een persoonlijke kettinghanger in opdracht van de koper.

De verzendkosten voor de heenzending zijn voor rekening van Creatief in ‘t Veld. De verzendkosten voor het retoursturen zijn voor degene die retourneert.

Artikel 11 – Privacy

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het privacy reglement. Persoonlijke gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt.

Artikel 12 – In opdracht

 1. Opdrachten dienen in een opdrachtovereenkomst te worden omschreven en wederzijds schriftelijk te worden bevestigd.
 2. De koper / afnemer dient alle wettelijk gegevens die voor de uitvoering van de opdracht belangrijk zijn vooraf aan de aanbieder, Creatief in ’t Veld, te verstrekken.
 3. De afnemer zal zijn beoordeling van een schets/ontwerpvoorstel baseren op de in de opdrachtovereenkomst vermelde gegevens. Hij zal schriftelijk en gemotiveerd aan aanbieder mededelen of het voorstel wel/niet door hem is goedgekeurd.
 4. Indien de afnemer meer nieuwe ontwerpvoorstellen verlangt dan in de opdrachtovereenkomst is bepaald, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht.
 5. Afnemer dient zich te realiseren, dat het handwerk betreft en het eindproduct dus imperfecties zal bevatten. Afnemer mag het eindproduct hier niet op afkeuren.
 6. Afnemer mag een eindproduct niet afkeuren, indien dit geheel volgens een goedgekeurd voorstel is uitgevoerd.
 7. Aanbieder, Creatief in ’t Veld, is verantwoordelijk voor het resultaat en garandeert dat een te leveren product origineel en oorspronkelijk is.

Artikel 13 – Disclaimer

Artikel 13.1 – Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Creatief in ‘t Veld deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Prijzen en productomschrijvingen kunnen aan verandering onderhevig zijn. Creatief in ‘t Veld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke technische gebreken in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Artikel 13.2 – Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website en alle handbewerkte en -gemaakte producten komen toe aan Creatief in ‘t Veld en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 13.3 – Kleuren Dot Art Gifts, Kadotjes

Creatief in ‘t Veld doet haar best om alle gift items zo goed mogelijk qua kleur-echtheid in beeld te brengen. Kleuren verschillen per beeldscherm.

Artikel 13.3 – Informatie van derden

Creatief in ‘t Veld is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

 

Mw. S. in ’t Veld, Boerhaavelaan 22, 2871 KK Schoonhoven

BTW-nummer: NL003393516B43, Kamer van Koophandelnummer: 80094899, 

E-mailadres: info@creatiefintveld.nl

Telefoon: 06 52 62 63 46

 

Copyright

Met veel zorg en liefde heb ik de ontwerpen gemaakt voor alle items waar ik mee werk in mijn webshop en op al mijn werk zitten rechten. De ontwerpen zijn uniek en origineel en mogen NIET worden nagemaakt. Ik heb er geen bezwaar tegen als het als inspiratie gebruikt wordt maar het is niet toegestaan om de ontwerpen te kopiëren of foto’s van te maken en te gebruiken. Mijn foto’s zijn voorzien van een watermerk. Mocht u een foto willen gebruiken voor privégebruik dan is dit akkoord, mits er een bronvermelding gemaakt wordt van de website en mijn naam: mw. Sigrid in ’t Veld, https://creatiefintveld.nl

Privacybeleid

Wij houden jouw persoonsgegevens privé

Bij Creatief in ’t Veld doen wij er echt alles aan om jouw privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens ook echt privé te houden. Wanneer je iets bij ons bestelt, wil je natuurlijk geen pottenkijkers, die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan. Gelijk heb je!

Wij vragen wel gegevens van je, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen. Welke gegevens wij vragen en waarvoor wij ze gebruiken, lees je hieronder. Ook zie je wat jouw rechten zijn, wie toegang heeft tot je data en hoe lang wij je gegevens bewaren.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 19 november 2020.

Lees hier alles over de privacy en veiligheid

Jurdische gronden

Volgens de privacywetgeving moeten we aangeven welke ‘juridische gronden’ we hebben om je gegevens te gebruiken. Uiteraard hebben we gegevens van jou nodig vanwege de contractuele afspraken tussen jou en Creatief in ‘t Veld, zoals wanneer je je aanmeldt voor een workshop of iets uit onze webshop bestelt.

Dit is het geval bij:

 • Aanmelden voor een workshop
 • Bij bestelling & pre-order
 • Bij bezorging

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy.

Dit geldt onder anderen voor:

 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 • Bezoek van de Creatief in ’t Veld-website
 • Jouw account bij ons
 • Onze nieuwsbrief & e-mail
 • Acties
 • Social media
 • Beveiliging

 Voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruiken wij de volgende gegevens:

 • NAW gegevens
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam (indien door jouw ingevuld)
 • Geboortedatum (indien door jouw ingevuld)

Wij kunnen ook contact met jou opnemen na invulling van het aanmeldformulier op de website.

 We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om je gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden. En soms heb je ons zelf toestemming gegeven om je gegevens te gebruiken, zoals wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit houden we netjes bij.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, betaalpartners of onze IT-ondersteuner. Zo moet onze bezorgpartner tenslotte jouw bestelling wel op het juiste adres afleveren.

In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Creatief in ‘t Veld. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen.

Bewaartermijn

We bewaren en gebruiken jouw gegevens uiteraard niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen. Dit zijn ze:

 • Inactieve klantaccounts worden na 7 jaar verwijderd.
 • Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek.
 • Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

Jouw rechten

Het is jouw recht ons te vragen om jouw persoonsgegevens in te mogen zien, deze te laten corrigeren of verwijderen. Wij hebben hier alle respect voor.

 

©2024 Creatief in 't Veld lovingly created with Plush

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?